V Festiwal Psalmów Dawidowych „Honorując Sprawiedliwych i Ocalonych”

V Festiwal Psalmów Dawidowych „Honorując Sprawiedliwych i Ocalonych”, odbędzie się na stadionie sportowym w Kolbuszowej. Wśród kantorów żydowskich wystąpią: Yoni Rose, Symcha Keller, Piotr Bunzler, którzy wykonają repertuar przy akompaniamencie Orkiestry Symfonicznej Primuz pod maestro Stanisława Rybarczyka. W części chrześcijańskiej wystąpi Mirna Kabbeh. Towarzyszył jej będzie na perkusjonaliach Adeb Chamoun, również przy akompaniamencie Orkiestry Symfonicznej Primuz. Festiwal zakończy premiera Oratorium „Psalmy Miłości i Nadziei”.
Muzyka: Michał Jurkiewicz, słowa: Jerzy Łysiński.
Dyrygent: Nikola Kołodziejczyk
Soliści: Kuba Badach, Andrzej Lampert, Basia Gąsienica-Giewont, Stanisław Plewniak, Joanna Słowińska, Katarzyna Liszcz- Starzec, Symcha Keller, Dariusz Malejonek Orkiestra Symfoniczna Primuz
Chór: Sienna Gospel Choir
Zespół: Damian Niewiński – perkusja | Paweł Grzesiuk – bas Tomasz Bielecki – instr. perkusyjne| Łukasz Belcyr – gitara | Rafał Stępień – piano | Kamil Barański – instr. Klawiszowe| Szymon Kamykowski – saksofon | Mateusz Pliniewicz – skrzypce

Głównym celem Festiwalu Psalmów Dawidowych, jest przede wszystkim ukazanie dumy z Polaków, którzy nie zawahali się zaryzykować własne życie, by chronić życie innych, czego niekwestionowanym przykładem jest złożone świadectwo Rodziny Ulmów z Markowej. Jej heroizm, jak również heroizm wielu naszych Rodaków zdecydowanie zasługuje na należyty szacunek, odpowiednie udokumentowanie, właściwą ochronę i zadbanie o to, aby nie tylko nie pokrył się zapomnieniem, ale został przekazany następnym pokoleniom, które wychowane w duchu patriotyzmu narodowego będą przekazywać pamięć o historii naszego narodu i przykład braterskiej miłości wobec ludzi potrzebujących pomocy. Natomiast nowatorska idea Festiwalu Psalmów Dawidowych ma na celu tworzenie jedności, pokoju i wymiaru głębokiego zrozumienia między światem żydowskim a chrześcijańskim. Na płaszczyźnie psalmów biblijnych, które stanowią fundament modlitwy żydowskiej i chrześcijańskiej, dąży się do przedstawienia i przekazania tego wymiary wrażliwości, która pozwala Żydom dziękować Bogu za ocalenie życia, a Polakom za dar odwagi w ratowaniu tego życia. Festiwal wpisał się już w podkarpackie wydarzenia kulturalne, choć wybrzmiał również wśród odbiorców w całej Polsce i po za jej granicami. W 2019 r. odbył się koncert w Teatrze Narodowym w Jerozolimie, gromadząc przeszło 550 odbiorców, głównie pochodzenia żydowskiego.

Patronat Honorowy
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy

 

Udział w Festiwalu wymaga rejestracji:
Zarejestruj swój udział: Rejestracja

 

Do pobrania: plakat_wydarzenia.pdf

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczenie uczestnika wydarzenia w związku ze stanem epidemii COVID-19

W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożeniem SARS- CoV- 2, na podstawie Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego:
1. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających złożenie oświadczenia:
a) nie jestem zakażony/a wirusem SARS-COV-2;
b) nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
2. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w koncercie w ramach V Festiwal Psalmów Dawidowych „Honorując Sprawiedliwych i Ocalonych” wystąpią u mnie objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także Fundację im. Rodziny Ulmów SOAR na adres mailowy: soar.fundacja@gmail.com oraz podjąć niezbędne kroki wg wskazań:
GIS : https://www.gov.pl/web/koronawirus.
3. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulamin reżimu sanitarnego dotyczący zasad bezpiecznego funkcjonowania koncertu w trackie epidemii COVID-19 obowiązującego na stadionie sportowym w Kolbuszowej.
4. Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu w zbiorze danych osobowych Fundacji im. Rodziny Ulmów SOAR – w celu przekazania na żądanie właściwych służb sanitarnych (np. Głównego Inspektoratu Sanitarnego, ul. Targowa 65 03–729 Warszawa) w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego na wypadek mojego zakażenia lub wykrycia, że przebywałem/am w bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania SARS – CoV – 2 (COVID-19).
5. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, zgodnie z Rozporządzeniem RODO, że:
a) Administratorem danych osobowych jest Fundację im. Rodziny Ulmów SOAR z siedzibą w Markowa 1429, 37-120 Markowa (dalej „Administrator”), NIP: 8151800033, REGON: 362832266;
b) Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:
– art. 9 ust. 2 lit. i) w zw. z art. 6 ust 1 lit. c) i e) rozporządzenia RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U.2018 poz.100 z późn. zm.) w zw. z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) – celem zapobiegania i zwalczania epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2; – art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji udziału uczestnika w wydarzeniu.
c) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora: e-mail: soar.fundacja@gmail.com
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 21 dni od daty wydarzenia;
e) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu;
f) W przypadku braku rejestracji online na stronie: Rejestracja  należy przynieść ze sobą wypełnione oświadczenie na Festiwal

Do pobrania: 

Oświadczenie – COVID-19.pdf

 

Zaproszenie na Konferencję i projekcję filmu dokumentalnego PASZPORTY PARAGWAJU reż. Roberta Kaczmarek

Fundacja im. Rodziny Ulmów SOAR zaprasza na konferencję i projekcję filmu dokumentalnego PASZPORTY PARAGWAJU która odbędzie się w dniu 22 marca 2020 r., godz. 18:00 w Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie ul. Okrzei 7,

W konferencji wezmą udział:

  • prof. Zdzisław Krasnodębski
  • dr Mateusz Szpytma, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej
  • Robert Kaczmarek, reżyser filmu

zaprasza

Bogdan Romaniuk                                              Ks. bp Stanisław Jamrozek

Fundator Fundacji                                              Prezes Zarządu Fundacji

Festiwal Psalmów Dawidowych „Honorując Sprawiedliwych i Ocalonych” w Filharmonii Podkarpackiej.

Kolejny Festiwal Psalmów Dawidowych, zostanie oficjalnie otwarty koncertem w  Rzeszowie w dniu 23 marca 2020 r. o godzinie 19.00 w Filharmonii Podkarpackiej.

Tegoroczny koncert w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie organizowany jest w ramach uczczenia obchodów III Narodowego Dnia Pamięci Polaków Ratujących Żydów. Zostanie on wykonany przez artystów światowej sławy. Wśród kantorów żydowskich wystąpią: Israel Rand, Yoni Rose, Olivitsky Cohen Netanel, którzy wykonają repertuar przy akompaniamencie Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej pod dyrygenturą światowej sławy maestro Rotner Yakov. W części drugiej wystąpi Piotr Rubik z solistami Zofia Nowakowska, Marta Moszczyńska, Agnieszka Przekupień, Michał Gasz, Grzegorz Wilk, Michał Bogdanowicz, Krzysztof Kwiatkowski narrator oraz Chór Akademicki z Wrocławia pod kierownictwem Alana Urbankai Chórem, również przy akompaniamencie Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej.

Continue reading „Festiwal Psalmów Dawidowych „Honorując Sprawiedliwych i Ocalonych” w Filharmonii Podkarpackiej.”

Już niebawem Festiwal Psalmów Dawidowych „Honorując Sprawiedliwych” w Jerozolimie

Kolejny Festiwal Psalmów Dawidowych zadedykowany Sprawiedliwym Wśród Narodów Świata, zostanie oficjalnie otwarty koncertem w Jerozolimie w dniu 16 października 2019 r. o godzinie 20.00 w Teatrze w Jerozolimie.

Koncert zorganizowany przy uczestnictwie Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz z IV Zjazdem polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Na scenie teatru wystąpią kantorzy żydowscy: Chaim Setren, Shlomo Seltzki, Israel Rand oraz Orkiestra Izraelska pod dyrygenturą maestro Elii Jaffe. W części polskiej koncertu wystąpi Piotr Rubik z Zespołem.

W formie koncertu zostanie upamiętniona heroiczna postawa Polaków, którzy nie zawahali się bronić ludzkiego życia podczas niemieckiej okupacji w latach 1939-1945. 

Głównym celem Festiwalu jest organizacja wydarzeń kulturalnych upamiętniających Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej. Myślą przewodnią jest historia Rodziny Ulmów, która w 1944 r. została rozstrzelana przez niemieckich żandarmów. Józef Ulma, jego żona Wiktoria oraz ich dzieci: Stasia, Basia, Władziu, Franuś, Antoś, Marysia oraz Dziecko Nienarodzone, ukrywali ośmiu Żydów i zginęli wraz z nimi. Józef i Wiktoria Ulmowie w 1995 r. zostali odznaczeni pośmiertnie tytułem Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata.

Do tej pory Festiwal został zrealizowany w formie trzech edycji na Podkarpaciu, m.in. w Filharmonii Podkarpackiej i na Rynku w Rzeszowie, w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów, w kościele parafialnym w Markowej, w Synagodze w Łańcucie i w Kolbuszowej.  Już niebawem kolejny Festiwal Psalmów Dawidowych zostanie zorganizowany w Nowym Jorku.

Celem Festiwalu jest pobudzanie zainteresowania kulturą i sztuką oraz promocja istotnych ogólnoludzkich wartości takich jak: dobro, piękno, prawda, patriotyzm, solidarność społeczna, pojednanie między ludźmi i narodami: polskim i żydowskim. Jest to istotny cel Festiwalu, aby poprzez muzykę jednoczyć i szukać wspólnych płaszczyzn porozumienia. Dodatkowo podejmowana tematyka Psalmów Dawidowych ze Starego Testamentu jest wspaniałą okazją do szukania wspólnych wartości, przemyśleń, wyciągania wniosków z przeszłości dla przyszłości między dwoma narodami: polskim i żydowskim. Odpowiednio dobrani artyści o wysokim profesjonalizmie, pomogą w budowaniu jedności międzyludzkiej, opierając się na promocji własnej kultury obyczajowej, poglądów i tradycji. Dzięki temu edukacja kulturalna wpłynie na odbiorców poprzez upamiętnienie Sprawiedliwych wśród Narodów Świata i wysłuchanie na wysokim poziomie muzyki poprzez bezpłatny dostęp na wydarzenia kulturalne.

Festiwal odbędzie się pod honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego.

Dziękujemy za wsparcie oficjalnemu przewoźnikowi Polskim Linio Lotniczych LOT S.A.

Partnerzy wydarzenia

 

Koncert w Kolbuszowej

Tegoroczny Festiwal Psalmów Dawidowych zadedykowany Sprawiedliwym Wśród Narodów Świata, zostanie oficjalnie otwarty koncertem w Kolbuszowej w dniu 18 sierpnia 2019 r. o godzinie 19.00 na stadionie sportowym.

W tym roku usłyszmy: Piotra Rubika z Zespołem, Zespół Miquedem z Tel-Avivu, Małgorzatę Hutek, Dominika Wania z Zespołem Atom String Quartet i Zuzannę Antos. 

Psalmy zostaną zarecytowane przez Dariusza Kowalskiego.

Festiwal odbędzie się pod honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego.

Dofinansowanie: Narodowe Centrum Kultury, Miasto Kolbuszowa.

Wszystkich zapraszamy!

Wstęp bezpłatny.

Miłosierni Samarytanie w Dolinie Miłosierdzia

Sympozjum na temat miłosiernej postawy Wiktorii I Józefa Ulmów wraz z dziećmi zostanie przeprowadzone w dniach 27-28 kwietnia 2019 r. w Częstochowie zorganizowane przez Księży Pallotynów.

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy.

Szczegółowy program znajduje się na zdjęciu – banerze.

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału!

 

 

 

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Ważnym momentem uroczystości Narodowego Dnia Polaków Ratujących Żydów w dniu 24 marca 2019 r. w Markowej było wręczenie odznaczeń państwowych nadanych przez prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy. Medale Stulecia Odzyskanej Niepodległości przyznawane za zasługi dla Niepodległej wręczył minister Adam Kwiatkowski. Otrzymało je 14 osób, wśród których znalazł się Pan Bogdan Romaniuk – jeden z fundatorów Fundacji im. Rodziny Ulmów SOAR.

GRATULUJEMY!

Medal jest odznaczeniem cywilnym ustanowiony 15 czerwca 2018 r.  jako dowód wdzięczności oraz wyraz szacunku dla osób, które dołożyły wszelkich starań, aby służyć Ojczyźnie i jej mieszkańcom.

Obchody Narodowego Dnia Polaków Ratujących Żydów 2019

24 marca 2019 odbył się już po raz drugi Narodowy Dzień Polaków Ratujących Żydów. To święto państwowe mobilizujące wszelkie środowiska, którym zależy na uczczeniu i uhonorowaniu pamięci polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. W uroczystościach w Markowej wzięła udział również Fundacja SOAR, która została zaproszona do pokazania wystawy poświęconej Polakom ratującym Żydów podczas II wojny światowej, ukazująca w sposób szczególny Rodzinę Ulmów.

Wystawa została ukazana w kościele parafialnym im. św. Doroty w Markowej. Podczas uroczystej Mszy Św. pod przewodnictwem abpa Wacława Depo i abpa Adama Szala, zostało wyświetlone przemówienie Ojca Świętego Franciszka, które zostało zarejestrowane w dniu 28 listopada 2018 r. podczas audiencji generalnej w Auli Pawła IV, odnosząc się do inauguracji otwarcia tej wystawy na Papieskim Uniwersytecie Urbanianum.

Ta ekspozycja została po raz pierwszy pokazana w Polsce. Tablice w języku polsko-angielskim zostały wydrukowane dzięki wsparciu Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.

We Włoszech wspominano męczeństwo Rodziny Ulmów

1 listopada 2005 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, w celu upamiętnienia ofiar pochodzenia żydowskiego, pomordowanych w czasie II wojny światowej przez hitlerowskie Niemcy.

Na datę obchodów wyznaczono 27 stycznia, tzn. dzień wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau w 1945 r. Dzień Pamięci od 2006 r. zaczął być obchodzony na całym świecie, również we Włoszech. Obchody tegorocznego Dnia były we Włoszech szczególne podniosłe – uroczystości rocznicowe zostały zorganizowane na szczeblu ogólnopaństwowym oraz miejskim, również w szkołach. Warto zasygnalizować godną pochwały inicjatywę Grupy Modlitewnej Montepaolo i władz miasta Forlì w północnym regionie Włoch, Emila-Romania, które w ramach obchodów postanowiły upamiętnić nie tylko żydowskie ofiary czasów II wojny światowej, ale również Polaków ratujących Żydów, na przykładzie rodziny Ulmów. W historycznej przyklasztornej bazylice św. Merkuriusza w samym centrum miasta konferencję wygłosił ks. dr Witold Burda, postulator w procesie beatyfikacyjnym męczeńskiej rodziny Ulmów. Wykład Postulatora był zilustrowany unikalnymi zdjęciami wykonanymi przez samego Józefa Ulmę, zapalonego fotografa.

Gospodarzem spotkania był Enrico Casadio, przeor klasztoru św. Merkuriusza, a Kurię Forlì reprezentowali: ks. prał. Piero Fabbri, wikariusz generalny, oraz ks. prał. Dino Zatti, emerytowany wikariusz generalny. W konferencji uczestniczyli m.in. członkowie bardzo licznej i dynamicznie działającej Grupy Modlitewnej Montepaolo z jej charyzmatyczną założycielką i przewodniczącą Luisą Corazzą i Pier Luigim Consortim, Polacy mieszkający w Forlì i w okolicy oraz przedstawicielka urzędu miejskiego.

Włodzimierz Rędzioch

dziennikarz watykański

http://www.niedziela.pl/artykul/40577/We-Wloszech-wspominano-meczenstwo-rodziny