Narodowy Dzień Polaków ratujących Żydów

Narodowy Dzień Polaków ratujących Żydów.

W hołdzie Polakom – bohaterom, którzy w akcie heroicznej odwagi, niebywałego męstwa, współczucia i solidarności międzyludzkiej, wierni najwyższym wartościom etycznym, nakazom chrześcijańskiego miłosierdzia oraz etosowi suwerennej Polski – Rzeczypospolitej Przyjaciół, ratowali swoich żydowskich bliźnich od Zagłady – stanowi się, co następuje:
Art. 1. Dzień 17 marca ustanawia się Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej.
Art. 2. Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej jest świętem państwowym.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.