Rzym – wieczne Miasto zdobyte

Duży wysiłek został włożony w przygotowaniu ekspozycji pt. Wystawa poświęcona Polakom ratującym Żydów podczas II wojny światowej pt. „Rodzina Ulmów. Honorując Sprawiedliwych. Okazało się, że było na prawdę warto!

Główną postacią wystawy była Rodzina Ulmów z Markowej, która była myślą przewodnią realizacji zadania. Niemniej jednak były pokazane również dwie inne rodziny: Rodzina Baranków i Rodzina Kowalskich, którzy stanowili przykład bohaterów ratujących Żydów z innych części ziem Polski.

Uroczyste otwarcie wystawy miało miejsce w dniu 27 listopada 2018 r. na Papieskim Uniwersytecie Urbanianum. Wśród obecnych byli:

– Minister Wojciech Kolarski – podsekretarz stanu ds. kultury, dziedzictwa narodowego i dialogu społecznego w Kancelarii Prezydenta RP

– Minister Jan Józef Kasprzyk – szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

– J.E. Janusz Andrzej Kotański – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej i Zakonie Kawalerów Maltańskich

– J. E. Kardynał Angelo Amato – emerytowany Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych

– Ks. Bogusław Turek – podsekretarz Kongregacji ds. Kanonizacyjnych

– Ks. Arcybiskup Adam Szal, Metropolita Przemyski

– Ks. prof. Jan Mikrut – Papieski Uniwersytet Gregoriański

– Ks. dr Witold Burda – postulator procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Rodziny Ulmów

– ks. prof. Marek Inglot – Papieski Uniwersytet Gregoriański

– o. prof. Leonardo Sileo – rektor Papieskiego Uniwersytetu Urbanianum

– Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata: Irena Sendecka – Rzońca, Helena Troszczyńska – Górska, Tadeusz Stankiewicz

– J. E. Oren David – Ambasador Izraela przy Stolicy Apostolskiej

– J. E. Tomaž Kunstelj – Ambasador Słowacji przy Stolicy Apostolskiej

– Pierwszy Sekretarz Estado Prulinacional de Bolivia ante la Santa Sede

– Zlata Penić Ivanko – doradca w Ambasadzie Chorwacji przy Stolicy Apostolskiej

– Piotr Pilch – wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

Ekspozycja powstała dzięki dofinansowaniu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca w Dziedzinie Dyplomacji Publicznej 2018” oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, a także przy wsparciu finansowym Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. Organizatorem jest Fundacja im. Rodziny Ulmów SOAR oraz Archidiecezja Przemyska. Natomiast współautorem jest Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie i Muzeum w Markowej, dzięki którym zdobyto znaczącą część materiałów fotograficznych, bez których wystawa by nie powstała. Opracowanie graficzne i scenariusz zostało przygotowane przez pracownię Mirosława Nizio (Nizio Disign International) z Warszawy, a wykonane przez firmę MWE Sp z o.o.. Projekt wystawy koordynowała Justyna Grzyb.

 

widok na ekspozycje
widok na ekspozycje
podczas uroczytego otwarcia wystawy
Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata – nasi Goście
wywiad z kardynałem Angelo Amato
kardynał Angelo Amato, arcybiskup Adam Szal, ks. Witold Burda – postulator procesu beatyfikacyjnego Rodziny Ulmów