Wystawa mobilna pt. „Rodzina Ulmów. Honorując Sprawiedliwych”

Od początku działalności dla Fundacji im. Rodziny Ulmów SOAR niezwykle ważne jest upowszechnianie wiedzy o losach Rodziny Ulmów z Markowej, którzy w akcie ofiarności i męczeństwa stali się symbolem działalności i poświęcenia tych wszystkich Polaków, którzy podczas II wojny światowej oddali życie, ratując Żydów.

W ramach realizacji zadania publicznego Fundacja im. Rodziny Ulmów SOAR z Markowej przygotowała mobilną wystawę  pt. „Rodzina Ulmów. Honorując Sprawiedliwych”.

Wystawa ta została eksponowana na terenie Gminy Markowa, a następnie będzie wystawiana na terenie województwa podkarpackiego i na terenie Polski w celu upowszechnienia historii Rodziny Ulmów.

Szczególnym jej celem jest promowanie Rodziny Ulmów na terenie Gminy Markowa, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych.

Dziękujemy Wójtowi Gminy Markowa – Mirosławowi Mac za sfinansowanie tego zadania
z budżetu Gminy Markowa.

 

Zadanie jest finansowane w całości z budżetu Gminy Markowa.