„Kongres 966” już za nami!

W sobotę, 13 kwietnia w Domu Wsparcia Rodziny przy Kolegiacie Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej odbyła się kolejna już edycja wydarzenia pn. „Kongres 966”, które jest spotkaniem naukowców, teologów i znawców Pisma Świętego, którzy odnoszą się do dziedzictwa Chrztu Polski i pochylają nad zagadnieniem Dziesięciu Bożych Przykazań.

To wydarzenie przyciągnęło w tym roku wielu uczestników, którzy mieli okazje wysłuchać wybitnych znawców tematyki historycznej i teologicznej. Konferencja rozpoczęła się o godz. 10 wykładem pt. „Historyczne dziedzictwo Chrztu Polski, który wygłosił prof. dr hab. Krzysztof Ożóg – historyk – mediewista, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybitny znawca średniowiecza. Z okazji 1050-lecia Chrztu Polski prof. Krzysztof Ożóg napisał obszerną monografię o początkach państwa polskiego pt. „966. Chrzest Polski”, która została uznana przez „Magazyn Literacki Książki” Książką Roku 2015.

Kolejnym punktem konferencji był wykład pt. „Czy współczesne podziały wśród Polaków dowodzą istnienia kryzysu naszej tożsamości narodowej i odwrócenia się od dziedzictwa chrztu ku współczesnemu barbarzyństwu?”, który wygłosiła dr Barbara Stanisławczyk- Żyła – dziennikarka, reportażystka i pisarka. Autorka książek takich jak: „Czterdzieści twardych”, „Ostatni krzyk. Od Katynia do Smoleńska” czy „Kto się boi prawdy? Walka z cywilizacją chrześcijańską w Polsce”.

Po pierwszym bloku tematycznym odnoszącym się do dziedzictwa chrztu, odbyła się uroczysta Msza św. w Kolbuszowskiej Kolegiacie. Po przerwie obiadowej odbył się kolejny blok wykładów profesorów z KUL-u. Ks. prof. dr hab. Mirosław Wróbel wygłosił prelekcje pt. „Święte imię Jezusa – Mesjasz i Syn Boży wobec II przykazania Dekalogu”, a ks. prof. dr hab. Dariusz Dziadosz – „Święte imię żyjącego Boga JHWH – teologiczne tło II przykazania Dekalogu”. Konferencję poprowadził ks. Lucjan Szumierz – proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej.

Wydarzenie odbyło się pod patronatem Jego Ekscelencji Ks. Bpa Jana Wątroby – Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej.

Po konferencji o godz. 16 uczestnicy przeszli do Oddziału Edukacji Kulturalnej i Regionalnej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej (budynek dawnej synagogi, ul. Piekarska 17) na pokaz wideo koncertu: Festiwal Psalmów Dawidowych „Rodzina Ulmów” – „PSALMY POKOJU I DZIĘKCZYNIENIA”.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu. Szczególnie dziękujemy naszym tegorocznym prelegentom. Dziękujemy także współorganizatorom oraz partnerom wydarzenia, a byli to: Akcja Katolicka Diecezji Rzeszowskiej, Parafia pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej, Województwo Podkarpackie oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: TVP3 Rzeszów, Radio Rzeszów, Radio Via, Radio Leliwa.


Uroczyste otwarcie „Kongresu 966” przez Bogdana Romaniuka – Dyrektora „Kongresu 966” i Jeremiego Kalkowskiego – Prezesa Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej

Wykład prof. dr hab. Krzysztofa Ożoga z Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wystąpienie dr Barbary Stanisławczyk-Żyły, autorka książki „Kto się boi prawdy? Walka z cywilizacją chrześcijańską w Polsce”

Wykład ks. prof. dr hab. Mirosława Wróbla pt. „Święte imię Jezusa – Mesjasz i Syn Boży wobec II przykazania Dekalogu”

Wykład ks. prof. dr hab. Dariusza Dziadosza pt. „Święte imię żyjącego Boga JHWH – teologiczne tło II przykazania Dekalogu”