Odłonięcie Muralu „Błogosławiona Rodzina Ulmów z Markowej”

W czwartek 28 września 2023 roku na ulicy Gałęzowskiego w Rzeszowie odsłonięto mural „Błogosławiona Rodzina Ulmów z Markowej”.

Projekt muralu to kolejna z inicjatyw fundacji SOAR mająca na celu opowiedzenie, upamiętnienie i uhonorowanie Polaków, którzy w czasie II wojny światowej narażając własne życie ratowali Żydów. Błogosławiona Rodzina Ulmów jest najlepszym przykładem heroizmu i wielkiego miłosierdzia okazanego drugiemu człowiekowi. Józef, Wiktoria oraz ich siedmioro dzieci – w tym jedno nienarodzone – zostali brutalnie rozstrzelani przez Niemców 24 marca 1944 roku za ukrywanie w swoim domu Żydów. W 1995 roku Ulmowie zostali uhonorowani pośmiertnie tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, a w 2010 roku prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył ich Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

W uroczystym odsłonięciu muralu udział wziął Przemysław Czarnek Minister Edukacji i Nauki, a także

Posłowie:  Krzysztof Sobolewski,  Andrzej Szlachta

 Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl

Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart

Wiceprezydent Miasta Rzeszowa Krystyna Stachowska

Jego Ekscelencja ks. biskup Stanisław Jamrozek – Biskup pomocniczy Archidiecezji Przemyskiej, Prezes Fundacji im. Rodziny Ulmów SOAR

Ksiądz prałat Jan Szczupak – proboszcza miejsca

Podkarpacki Kurator Oświaty – Małgorzata Rauch

Radni Miasta Rzeszowa – Grażyna Szarama i Danuta Solarz,
Witold Walawender

Starosta łańcucki Adam Krzysztoń

Piotr Łabno Przedstawiciel Lasów Państwowych

Zygmunt Haliniak Prezes Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Jan Sierosławski właściciel firmy Sierosławcy Group

Monika Hajduk z firmy Greinplast S p. z o.o.

Maria Hatylak Wiceprezes Zarządu Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej

Młodzież Strzelecka wraz z dowódcami oraz

Bogdan Romaniuk Fundator Fundacji SOAR i pomysłodawca muralu.

Mural powstał na specjalne zamówienie Fundacji im. Rodziny Ulmów SOAR i przedstawia Rodzinę Ulmów z Markowej, której beatyfikacja miała miejsce się 10 września 2023 roku. Autorem dzieła jest Arkadiusz Andrejkow, urodzony w Sanoku absolwent Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Najbardziej znany projekt artysty to „Cichy Memoriał” – autorski projekt, który realizuje już od 2017 roku. To ponad 130 murali, które możemy podziwiać na ścianach drewnianych budynków głównie na Podkarpaciu, ale również w całym kraju. Inspiracją do powstania prac były archiwalne fotografie dawnych mieszkańców wsi. Arkadiusz Andrejkow jest również autorem muralu na ścianie dworca kolejowego w Łańcucie, przedstawiającego Rodzinę Ulmów, której imieniem nazwano obiekt.

Mural powstał na jednej z kamienic przy ul. Gałęzowskiego należącej do Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Uroczystość poprowadziła Pani Izabela Fac redaktor Radia VIA.

Dziękujemy za wsparcie w realizacji projektu partnerowi i zarazem sponsorowi Lasom Państwowym.

Leśnicy zapraszają do korzystania z leśnej bazy turystycznej oraz bogatej oferty edukacji leśnej na ścieżkach przyrodniczych, ośrodkach edukacji ekologicznej czy w trakcie zajęć i spotkań z leśnikami  w terenie. Wśród obszarów chronionych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie znajduje się 76 rezerwatów przyrody o powierzchni ponad 10 tys. ha. Lasy Państwowe w Polsce w 2024 roku obchodzić będą 100-lecie swego istnienia jako organizacja gospodarcza. Sam jubileusz to okazja do organizacji wielu wydarzeń kulturalnych, turystycznych i edukacyjnych, na które już dziś leśnicy serdecznie zapraszają. To również sposobność do przypomnienia o roli lasu dla rodzimej przyrody – są one największą ostoją różnorodności biologicznej, wielką fabryką tlenu i stabilizatorem mikroklimatu. Podkarpackie lasy to największa w Polsce ostoja niedźwiedzia, wilka, rysia i żbika –drapieżników wciąż zwiększających swą liczebność. Żyje tu również największa na świecie górska populacja żubrów w stanie dzikim przekraczająca obecnie 750 osobników. Drewno z podkarpackich lasów to ekologiczny surowiec dla setek małych i dużych firm drzewnych, jak również pracę i źródło utrzymania dla dziesiątek tysięcy osób. 

Dziękujemy także naszym sponsorom: firmie Greinplast Sp. z o.o., firmie Inżyniera Rzeszów S.A, firmie Sierosławski Group Jan Sierosławski.

Dziękujemy również Prezesowi Zygmuntowi Haliniakowi oraz Zarządowi Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za użyczenie budynku na mural, Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków Bartoszowi Podubnemu , Dyrektorowi Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, Panu Robertowi Mikulskiemu, Panu Kazimierzowi Surmaczowi Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg oraz Pani Joannie Szozdzie Dyrektorowi Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego UMWP.

Patronat medialny nad wydarzeniem objął: TVP Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Radio Via.