II Plener fotograficzny „Śladami Józefa Ulmy”

W dniu 13 października 2023 r. w Muzeum Wsi Markowa/ Skansen w Markowej odbył się Plener fotograficzny „Śladami Józefa Ulmy”. Był to II etap ogólnopolskiego konkursu fotograficznego organizowanego przez Fundację im. Rodziny Ulmów SOAR.

Podczas pleneru fotograficznego połączonego z warsztatami teoretycznymi uczestnicy konkursu mieli możliwość pracy oraz rozmowy z ekspertami w dziedzinie fotografii. Byli to znakomici fotografowie: Magdalena Grela, Michał Drozd, Jakub Szymczuk, Tadeusz Poźniak.

W trakcie warsztatów teoretycznych polegających na wygłoszeniu prelekcji przez naszych ekspertów uczestnicy mogli zadawać pytania a eksperci dzielić się swoim doświadczeniem i zachęcać do realizowania własnych marzeń w obszarze fotografii.

Druga część wydarzenia to plener fotograficzny pod okiem zaangażowanych przez Fundację profesjonalistów w dziedzinie fotografii. Uczestnicy według cennych wskazówek ekspertów wykonywali fotografie na terenie Skansenu w Markowej z udziałem lokalnej grupy działaczy Skansenu – Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Markowej.

Czekamy z niecierpliwością na rozstrzygnięcie konkursu!